Թաղարի այլընտրանք

Առավոտյան ընդունելությունը սկսեցինք բակում:Եգեցինք,արտասանեցինք,հետո երեխաները տոպրակների մեջ հող լցրեցին և լոբի ցանեցին:Թաղարի այլընտրանք…

Այս օր էլ մեր թաղարները տոպրակներն էին :