Рубрика: Без рубрики

Տեխնոլոգիա

Ֆլեշմոբ

Նախակրթարանի նախագծերի շնորհիվ երեխաները ծնողների հետ են մասնակցում ծիսական գործունեությանը: Իսկական ընտանեկան եռուզեռ:

Թութիկյան Տիգրան

Խալաթյան Լիլի

Մելիքսեթյան Էրիկ

Պետրոսյան Կառոլինա

Թութիկյան Տիգրան

Տոնոյան Մարի

Թովմասյան Նարե

Հովհաննիսյան Դավիթ

Ավագյան Եվա